Súgó ehhez: Keresés a kurzusokban

Tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam 2020/21

Értékpapírszámtan modul

Brókerképzés


2018. szeptemberétől az oktatási piacon egyedül a Budapest Institute of Banking szervez felkészítő tanfolyamot és vizsgát a komplex (értékpapírjog, közgazgadáságtan, értékpapírszámtan, BÉT- és KELER-szabályzatok) ismeretekből álló Tőzsdei szakvizsgához.

KIKNEK AJÁNLJUK?

 • leendő tőzsdei kereskedőknek és befektetőknek, akik alaposabb ismereteket akarnak szerezni;
 • minden olyan pénzügyi- és gazdasági szakembernek, akik szeretnének egy mini-diploma értékű szakvizsgával gazdagítani az önéletrajzukat;
 • minden érdeklődőnek, aki szeretné megismerni a tőzsdei kereskedés működését és trükkjeit.

EGYETEMISTAKÉNT MIÉRT ÉRDEMES JELENTKEZNI?

 • mini-diplomával egyenértékű oklevelet kapsz a tőkepiaci tudásodról;
 • szakterület kiválóságaitól tanulhatsz, akiktől ellesheted a tőzsdei kereskedés legfontosabb ismereteit;
 • előnyt jelenthet a különböző állásinterjúkon;
 • belépőt kaphatsz a tőzsdei kereskedés világába.

AZ ÉRTÉKPAPÍRSZÁMTAN MODUL FELÉPÍTÉSE
 

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMTAN

 • hozam- és jelenérték számítás
 • különböző időpontbeli pénzek
 • jelenérték, jövőbeli érték és speciális pénzáramlások jelenértéke (járadékok)
 • váltók, kamatozó kincstárjegyek

PÉNZPIACI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE

 • egyéb pénzpiaci instrumentumok
 • hozam, kamatláb, diszkontráta

TŐKEPIACI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE


Kötvények

 • Kamatszelvényes kötvények értékelése
 • Kamatfizetés gyakorisága, törlesztési feltételek
 • Zéro-coupon kötvények
 • Nettó árfolyam, bruttó árfolyam
 • Kötvényhozam fogalmak
 • Kötvények átlagos futamideje, árfolyamérzékenység

Részvények

 • részvények osztaléka, vállalati osztalékpolitika
 • stabil osztalékhozamú részvények értékelése
 • növekedő osztalékhozamú részvények értékelése
 • vállalati növekedési lehetőségek értékelése
 • osztalék árfolyamemelkedés
 • osztalékhozam, P/E mutató fogalma, alkalmazása

Opciók árának elmélete

 • opciók fogalma, fajtái, csoportosítása
 • opciók árazási modelljei (Black Scholes, binomiális modell)
 • opciók értékét meghatározó tényezők

Opciós stratégiák

 • több opciós pozíció együttes értéke
 • spekulatív stratégiák fedezeti stratégiák arbitrage stratégiák

Opciós értékpapírok értékelése

 • átváltható kötvények árazása
 • részvényutalványok (warrantok) árazása

A VIZSGÁRÓL

Az írásbeli vizsgákat évente 4 alkalommal (október, január, február, május), hétköznaponként rendezzük.
Vizsgát egy, vagy több modulból lehet tenni.
Vizsgarészenként a rendelkezésre álló idő 45 perc, egy feladatlapon 30 db feleletválasztós kérdés szerepel. 
Minden kérdésre egy helyes válasz adható, minden kérdés egy pontot ér, 20 ponttól "megfelelt" a dolgozat.
A vizsgán segédeszközként csak nem programozható zsebszámológép használható. 
A bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a vizsgázó 18 hónap alatt megszerezze mind a 4 vizsgáját. 
Aki nem a tanfolyam ideje alatt vizsgázik, az elmulasztja a vizsgamegosztás lehetőségét, és a későbbiekben csak a 4 modulból egyszerre tud vizsgázni.
Aki elkezdi a megosztott vizsgázást és valamelyik modul "első vizsgájára" nem megy el a következő év májusáig, a kihagyott modul vizsgája pótvizsgának minősül.

JELENTKEZÉSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ AZ AKTUÁLIS VIZSGA ELŐTT 2 HÉTTEL. 
 

FELLEBBEZÉS

A dolgozatokba betekintési (18 és 19 pont), illetve fellebezési lehetőséget biztosítunk.
A fellebbezési kérelem esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a képzésszervezővel.

LEMONDÁS

A vizsgát legkésőbb 3 nappal a vizsga előtt, kizárólag orvosi igazolást mellékelve lehet lemondani.
A lemondott vizsga befizetett díját kérésre visszautaljuk, vagy a következő vizsgánál beszámítjuk.

Az értékpapírszámtan modul vizsga tematikája itt található.


A KÖZGAZDASÁGTAN MODUL FELÉPÍTÉSE


AZ ÉRTÉKPAPÍRPIACOK MŰKÖDÉSÉNEK KÖZGAZDASÁGI HÁTTERE

 • az értékpapírpiacok makrogazdasági háttere, összefüggései
 • alapvető makrogazdasági összefüggések és szereplők piacvezérelt tőkeáramlási csatornák
 • az értékpapírpiacok alapvető szerepe a gazdaságban a pénzügyi közvetítő rendszer elemei és csoportosításuk hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatok és tendenciák

GAZDASÁGPOLITIKAI ALAPVETÉS, ÉRTÉKPAPÍRPIACI KIHATÁSOK

 • a gazdaságpolitika fogalma gazdasági indikátorok és statisztika
 • a gazdaságpolitika elemei és eszköztára a költségvetési politika jellemzői és hatása az értékpapírpiacokra
 • a mai pénz tartalma és keletkezése monetáris politikai alap- fogalmak és összefüggések

AZ ÁLLAMPAPÍRPIAC SZERKEZETE, SZEREPLŐI, MŰKÖDÉSE

 • az államadóság keletkezése az államadóság kezelése
 • a hazai állampapírpiac instrumentumai és értékesítési módszerei az állampapírok másodlagos és származékos piaca
 • az állampapírhozamok alakulása, számítása, állam- papír-piaci indexek az állampapírpiacok fejlődésének nemzetközi tendenciái

A VÁLLALATI ÉRTÉKPAPÍROK PIACA

 • az értékpapírok csoportosítása és kockázataik, speciális értékpapírok
 • értékpapírpiaci innováció
 • vállalati finanszírozási és értékpapír tranzakciós típusok
 • részvény értékesítések szervezése és menete
 • a vállalati értékpapírok másodlagos piaca, az értéktőzsde szerepe és működése tőzsdei kereskedési rendszerek, tőzsdei megbízási és ügylettípusok tőzsdeindexek számítása és jelentése

a BÉT és a BUX jellemzői, története, aktuális kérdései

A VÁLLALATOK PÉNZÜGYI ELEMZÉSÉNEK ALAPJAI

 • számviteli alapösszefüggések a pénzügyi kimutatások és mutatók jelentése és tartalma
 • a piaci mutatók tartalma és használata
 • részvényárfolyamok elemzése
 • részvényértékelési alapelvek

A KURZUS CÉLJA

A tőzsdei tanfolyam célja, hogy megismertessük a legfontosabb értékpapírpiaci fogalmakat, és a jogszabályi hátteret. Megtanítjuk a Budapesti Értéktőzsde szabályzatait és működését. Hallgatóink bepillanthatnak a különböző befektetési lehetőségekbe, miközben átláthatják az értékpapírpiac alapvető összefüggéseit is.


KIKNEK AJÁNLJUK A TŐZSDEI SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTŐT

Mindazoknak, akik ezen a területen szeretnének dolgozni és ezért alapos elméleti, illetve gyakorlati ismereteket kívánnak szerezni az értékpapírpiac működéséről. A százórás tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam négy alapmoduljának elvégzése, valamint a sikeres vizsga után Tőzsdei Szakvizsgabizonyítványt állítunk ki.

Az 5., Határidős piacok modulból tett sikeres vizsga után Határidős piaci vizsga igazolást adunk.


A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A Tőzsdei szakvizsga előkészítő tanfolyamunk 4+1 modulból épül fel, melyekre külön-külön és együtt is lehet jelentkezni.


MODUL 1: KÖZGAZDASÁGTAN


 • Az értékpapírpiacok működésének közgazdasági háttere

 • Az értékpapírpiacok makrogazdasági háttere, összefüggései
 • alapvető makrogazdasági összefüggések és szereplők piacvezérelt tőkeáramlási csatornák
 • az értékpapírpiacok alapvető szerepe a gazdaságban a pénzügyi közvetítő rendszer elemei és csoportosításuk hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatok és tendenciák
 • Gazdaságpolitikai alapvetés, értékpapírpiaci kihatások


 • a gazdaságpolitika fogalma gazdasági indikátorok és statisztika
 • a gazdaságpolitika elemei és eszköztára a költségvetési politika jellemzői és hatása az értékpapírpiacokra
 • a mai pénz tartalma és keletkezése monetáris politikai alap- fogalmak és összefüggések
 • Az állampapírpiac szerkezete, szereplői, működése


 • az államadóság keletkezése az államadóság kezelése
 • a hazai állampapírpiac instrumentumai és értékesítési módszerei az állampapírok másodlagos és származékos piaca
 • az állampapírhozamok alakulása, számítása, állam- papír-piaci indexek az állampapírpiacok fejlődésének nemzetközi tendenciái
 • A vállalati értékpapírok piaca


 • az értékpapírok csoportosítása és kockázataik, speciális értékpapírok
 • értékpapírpiaci innováció
 • vállalati finanszírozási és értékpapír tranzakciós típusok
 • részvény értékesítések szervezése és menete
 • a vállalati értékpapírok másodlagos piaca, az értéktőzsde szerepe és működése tőzsdei kereskedési rendszerek, tőzsdei megbízási és ügylettípusok tőzsdeindexek számítása és jelentése
 • a BÉT és a BUX jellemzői, története, aktuális kérdései
 • A vállalatok pénzügyi elemzésének alapjai


 • számviteli alapösszefüggések a pénzügyi kimutatások és mutatók jelentése és tartalma
 • a piaci mutatók tartalma és használata
 • részvényárfolyamok elemzése
 • részvényértékelési alapelvek

AZ ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:

 • 2018. szeptember 8.
 • 2018. szeptember 15. 
 • 2018. szeptember 22. 
 • 2018. szeptember 29.
 • 2018. október 6.
 • 2018. október 13.

MODUL 2: ÉRTÉKPAPÍRJOG

 

 • Bevezetés az értékpapírpiacokba


 • Az értékpapírpiac polgári jogi alapvetése
 • A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, a követelések elévülése
 • Egyes speciális szerződések
 • Adás-vétel csere bizomány megbízás letét vételi jog
 • Elővásárlási jog visszavásárlási jog
 • Biztosítékok: zálogjog, óvadék, kezesség, bankgarancia


 • Pénzzel kapcsolatos fogalmak
 • Foglaló, bánatpénz, előleg, kamat, kötbér
 • Az értékpapírokról általában
 • Az értékpapír jogi fogalma
 • Az értékpapírok fajtái
 • Az értékpapírok előállítása, megsemmisítése
 • Az egyes értékpapírok szabályozása


 • A váltó
 • A csekk
 • A közraktári jegy
 • A kötvény
 • A kincstárjegy
 • A letéti jegy
 • A jelzáloglevél
 • A kárpótlási jegy
 • A befektetési jegy
 • A kockázati tőkealap-jegy
 • A vagyonjegy
 • A részvény
 • A másodlagos értékpapír
 • A tőkepiaci szabályozás, különös tekintettel


 • a Felügyeletre;
 • az értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára;
 • a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésre;
 • a tőkepiaci szereplőire;
 • a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályaira;
 • a tőzsdére;
 • a befektetők védelmére, a Befektető-védelmi Alapra;
 • az elszámolóházra,
 • a központi értéktárra és a központi szerződő félre;
 • a választott bíróságra.

AZ ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:

 • 2018. október 27.
 • 2018. november 10.
 • 2018. november 17.
 • 2018. november 24.
 • 2018. december 1.
 • 2018. december 8.

MODUL 3: BÉT- ÉS KELER-SZABÁLYZATOK


 • A Budapesti Értéktőzsde, a Központi Elszámolóház és Értéktár, valamint a KELER KSZF Központi Szerződő Fél szabályzatai, konvenciói és útmutatói


 • A Budapesti Értéktőzsde és szabályzatai


 •  A BÉT rövid története, működése, szervezeti felépítése
 • A tőzsdetagság szabályrendszere
 • Tőzsdetagság
 • Kereskedési jog
 • Tőzsdei kibocsátók – bevezetés és forgalomban tartás
 • Piaci visszaélések (piac- befolyásolás, bennfentes kereskedelem, stb.)
 • Kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén
 • a tőzsdei kereskedésről általában
 • az azonnali piaci kereskedés szabályai
 • A KELER-üzletszabályzatok


 • II. Általános Rendelkezések
 • VI. A KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyletek elszámolása
 • VIII. A KELER KSZF által nem garantált ügyletek elszámolása 

AZ ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:

 • 2019. január 12.
 • 2019. január 19. 
 • 2019. január 26.
 • 2019. február 2.

MODUL 4: ÉRTÉKPAPÍRSZÁMTAN


 • Értékpapírszámtan


 • hozam- és jelenérték számítás
 • különböző időpontbeli pénzek
 • jelenérték, jövőbeli érték és speciális pénzáramlások jelenértéke (járadékok)
 • váltók, kamatozó kincstárjegyek
 • Pénzpiaci értékpapírok értékelése


 • egyéb pénzpiaci instrumentumok
 • hozam, kamatláb, diszkontráta
 • Tőkepiaci értékpapírok értékelése


 • Kötvények


 • Kamatszelvényes kötvények értékelése
 • Kamatfizetés gyakorisága, törlesztési feltételek
 • Zéro-coupon kötvények
 • Nettó árfolyam, bruttó árfolyam
 • Kötvényhozam fogalmak
 • Kötvények átlagos futamideje, árfolyamérzékenység
 • Részvények


 • részvények osztaléka, vállalati osztalékpolitika
 • stabil osztalékhozamú részvények értékelése
 • növekedő osztalékhozamú részvények értékelése
 • vállalati növekedési lehetőségek értékelése
 • osztalék árfolyamemelkedés
 • osztalékhozam, P/E mutató fogalma, alkalmazása
 • Opciók árának elmélete


 • opciók fogalma, fajtái, csoportosítása
 • opciók árazási modelljei (Black Scholes, binomiális modell)
 • opciók értékét meghatározó tényezők
 • Opciós stratégiák


 • több opciós pozíció együttes értéke
 • spekulatív stratégiák fedezeti stratégiák arbitrage stratégiák
 • Opciós értékpapírok értékelése


 • átváltható kötvények árazása
 • részvényutalványok (warrantok) árazása

AZ ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:

 • 2019. február 16.
 • 2019. február 23.
 • 2019. március 2.
 • 2019. március 9.
 • 2019. március 23.
 • 2019. március 30.
 • 2019. április 6.
 • 2019. április 13.